پکیج پایه

۳.۵۰۰.۰۰۰ ماهیانه

تولید و درج ۱۵ پست در ماه


تولید و درج ۴۰ استوری در ماه


طراحی تمپلیت اختصاصی


بهبود تعامل پیج


مدیریت کامنت و دایرکت


هشتک گذاری اصولی


طراحی تقویم محتوا


ادمین نیمه اختصاصی


پکیج استاندارد

۵.۵۰۰.۰۰۰ ماهیانه

تولید و درج ۲۵ پست در ماه


تولید و درج ۱۰۰ استوری در ماه


طراحی تمپلیت اختصاصی


بهبود تعامل پیج


مدیریت کامنت و دایرکت


هشتک گذاری اصولی


طراحی تقویم محتوا


مشاوره و مدیریت تبلیغات


تضمین افزایش فالوور


ادمین نیمه اختصاصی


پکیج حرفه ای

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ماهیانه

تولید و درج ۳۰ پست در ماه


تولید و درج ۱۵۰ استوری در ماه


طراحی تمپلیت اختصاصی


بهبود تعامل پیج


مدیریت کامنت و دایرکت


هشتک گذاری اصولی


طراحی تقویم محتوا


ادیت ویدیو در صورت نیاز


مشاوره و مدیریت تبلیغات


طراحی کمپین های تبلیغاتی


تضمین افزایش فالوور


تضمین افزایش فروش پیج


ادمین اختصاصی