سفارش تولید محتوا اینستاگرام

پکیج پایه

۹۹۰.۰۰۰ تومان

طراحی ۱۵ پست


طراحی ۱۵ استوری


طراحی تم اختصاصی


طراحی هایلایت اختصاصی


نوشتن ۱۰ کپشن


انتخاب هشتک


تدوین استراتژی محتوا


تهیه تقویم محتوا

پکیج استاندارد

۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان

طراحی ۳۰ پست


طراحی ۳۰ استوری


طراحی تم اختصاصی


طراحی هایلایت اختصاصی


نوشتن ۱۰ کپشن


انتخاب هشتک


تدوین استراتژی محتوا


تهیه تقویم محتوا

ساخت قالب محتوا

۴۹۰.۰۰۰ تومان

طراحی قالب پست


طراحی ۳ قالب استوری


طراحی هایلایت اختصاصی


یک ساعت مشاوره آنلاین


تدوین استراتژی محتوا


تهیه تقویم محتوا